Zarządzanie nieruchomościami

Czym jest zarządzanie

nasza krótka definicja

Firma Bałtyckie Centrum Nieruchomości S.C. od 2013 roku świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Osoby, które zainteresowane są rozpoczęciem współpracy z nami zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

Mieszkańców obsługiwanych przez nas wspólnot zachęcamy do logowania do systemu, który wspomaga nas w codziennych obowiązkach.

Osoby chcące zgłosić usterkę zapraszamy do wypełnienia formularza znajdującego się tutaj.

Telefoniczne zgłoszenie awarii/usterki możliwe jest w godzinach pracy biura tj. 9:00 – 16:00. Po tym czasie prosimy o bezpośredni kontakt z konserwatorami budynku dyżurującymi 24/7, których numery znajdą Państwo na tablicach ogłoszeniowych w danym budynku.

Co oferujemy

Krótki opis naszych usług

Pojęcie zarządzania nieruchomością wspólną, tak jak i sam zawód zarządcy nieruchomości, zostało wprowadzone poprzez ustawę o gospodarce nieruchomościami z roku 1997. W ramach tejże ustawy określono podstawowe zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a także rolę, jaką pełni zarządca nieruchomości.

Na mocy pisemnej umowy ze wspólnotą, zarządca nieruchomości przejmuje część czynności związanych z prawno-administracyjnym funkcjonowaniem nieruchomości.

Czynności te można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy bieżącego utrzymania nieruchomości. Natomiast druga kategoria są to czynności związane z inwestowaniem w nieruchomość, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort korzystania z niej.

Drugi możliwy podział tych czynności może dotyczyć obszarów jej funkcjonowania. Wyróżniamy trzy obszary: obsługę prawną i administracyjną, obsługę finansowo-księgową oraz obsługę techniczną.

Firma Bałtyckie Centrum Nieruchomości S.C. świadczy kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, począwszy od przejęcia nieruchomości, poprzez jej bieżące utrzymanie techniczne, księgowe i administracyjne, aż po rozwój i modernizacje nieruchomości w określonym przez właścicieli kierunku.

Oferta dla wspólnot

zakres naszych usług

Ofertę usług zarządzania nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych można podzielić na trzy kategorię:

Księgowość i finanse: prowadzenie księgowości zgodnie z wymogami prawa wraz ze stałym monitorowaniem rozliczeń Wspólnoty oraz każdego ze współwłaścicieli. Zarządzanie rachunkami wspólnotowymi. Rozliczanie dostaw mediów oraz naliczanie i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości. Windykację należności. Sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty, opłacanie podatków i innych wymaganych prawnie opłat od Wspólnoty lub nieruchomości wspólnej.

Obsługa techniczna: prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej na zasadach określonych w przepisach prawnych, oraz organizowanie wymaganych przeglądów zgodnie z wymaganiami; przeglądy budowlane budynku, przeglądy instalacji: elektrycznej, przeciwpożarowej, przeglądy urządzeń dźwigowych itd. Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym poprzez zlecanie usuwania przyczyn i skutków awarii, tak aby mieszkańcy mogli w pełni i bezpiecznie korzystać z części wspólnych budynku. Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i jej skutków. Przygotowywanie na zlecenie zarządu planów remontowych i modernizacyjnych. Nadzór nad wykonaniem przeprowadzanych prac oraz ich odbiór końcowy.

Obsługa prawno-administracyjna: reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz przed organami administracji państwowej, samorządowej itd., prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli oraz wydawanie poświadczeń i innych dokumentów związanych z posiadaniem nieruchomości, przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej, udzielanie każdemu z właścicieli  informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną i rozliczeniach, przygotowanie i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, przygotowanie i wdrażanie innych dokumentów wspólnoty (regulaminy, zawiadomienia, itp.).

Aby uzyskać pełną ofertę zarządzania dla konkretnej nieruchomości mieszkaniowej prosimy o kontakt z numerem 504007410 lub mailowo na adres zarzadzanie@bcn.gda.pl.

Nieruchomości komercyjne

co oferujemy dla nieruchomości komercyjnych

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi kieruje się inną filozofią, niż zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Oprócz podstawowych zadań zarządcy, jakim jest utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym, konieczne jest także rozszerzone raportowanie i analizy finansowe oraz taka organizacja i koordynacja wszelkich prac, aby dostępność obiektu była jak największa, a co za tym idzie, aby generował on dla właściciela maksymalny zysk.

W ramach zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oferujemy usługi z zakresu zarządzania i administracji, finansowo-księgowego oraz obsługi technicznej. Ponadto oprócz usług stricte zarządzania oferujemy również na korzystnych zasadach wsparcie w komercjalizacji obiektów za pomocą naszego działu pośrednictwa.

Oferta dla zarządzania nieruchomościami komercyjnymi zawsze jest przygotowywana indywidualnie po uwzględnieniu wielkości obiektu, jego przeznaczenia oraz oczekiwań właściciela.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania nieruchomościami komercyjnymi prosimy o kontakt z numerem 504007410 lub mailowo pod adresem zarzadzanie@bcn.gda.pl.

Czy można na nas polegać

Dlaczego warto wybrać właśnie nas

Zarządzanie nieruchomościami jest zajęciem mocno interdyscyplinarnym, co oznacza, że do jego prawidłowego wykonywania należy posiadać wiedzę, zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, jak też prawa (cywilnego, postępowania administracyjnego, budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego), a także budownictwa, ubezpieczeń, itp.

Oczywiście ciężko jest skupić tak szeroki zakres wiedzy w jednej osobie, zatem wszędzie tam, gdzie konieczna jest wiedza ekspercka korzystamy z firm wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. Na stałe współpracujemy zatem z kancelarią prawną i inspektorami budowlanymi posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Nasi zarządcy pomimo, iż obecnie nie ma takiego obowiązku posiadają licencje zarządcy nieruchomości o numerach 15626, 19662 oraz 29449. Ponadto jesteśmy aktywnym członkiem SPPON, co zobowiązuje nas do przestrzegania przyjętych standardów zawodowych, a naszym klientom daje możliwość zaskarżenia naszych działań do odpowiedniej instancji tego stowarzyszenia.

Zgodnie z wymogami prawa Bałtyckie Centrum Nieruchomości S.C. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Cały czas poszerzamy także swoją wiedzę zawodową na szkoleniach, tak aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie powierzając nam zarządzanie swoją nieruchomością.

Oprócz spełniania wszystkich bardziej i mniej formalnych wymogów w przypadku każdej współpracy ważna jest opinia klientów, którzy już korzystali, bądź w danym momencie korzystają z naszych usług. Zapraszamy zatem do spojrzenia na to co mówią o nas inne osoby. Na żądanie gotowi jesteśmy dostarczyć odpowiednie referencje.

Compare listings

Porównać